Kontakt

 

PYROSLOVAKIA  s.r.o.
Bratislavská 442
911 06 Trenčín

 

Tel.: 032/64 97 262

E-mail: pyroslovakia@pyroslovakia.sk

IČO: 44 608 101

IČ DPH: SK2022754085

Cenová ponuka na tovar a služby bude zasielaná na vyžiadanie alebo poskytnutá osobne v sídle firmy.